Print

Invitație de participare pentru selecția a patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a ghidurilor de bune practici în relația Consiliului Superior al Magistraturii

Invitatie de participare si caiet de sarcini pentru selecția a patru experți pentru activitățile de elaborare și prezentare a ghidurilor de bune practici în relația Consiliului Superior al Magistraturii cu puterea executivă, respectiv puterea legislativă, în cadrul proiectului “TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765 (dată publicare: 15.11.2018 termen limită depunere: 5.12.2018)

Invitație de participare și caiet de sarcini