Print

INVITAȚIE DE PRESĂ

Direcția Națională de Probațiune a implementat, în parteneriat cu Serviciul de Probațiune din Rogaland, Norvegia, proiectul „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”, în cadrul programului RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectul derulat în perioada aprilie 2014 – aprilie 2017 a vizat îmbunătățirea performanței de ansamblu a sistemului românesc de probațiune prin dezvoltarea managementului organizațional, îmbunătățirea practicii, instrumentelor de lucru și a capacității instituționale, inclusiv în ceea ce privește oferirea de asistență specifică pentru persoanele de etnie romă aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, în conformitate cu standardele europene, în vederea furnizării unor servicii eficiente alternative închisorii.

În acest context, va avea loc la București, hotel RIN CENTRAL, etajul 7, în data de 24 aprilie 2017, conferința de închidere a proiectului anterior menționat.  Înscrierea participanților va avea loc în intervalul 09.30 – 10.00.

La acest eveniment sunt invitați să participe oficiali ai sistemelor de probațiune din România și Norvegia, reprezentanți ai Ministerului Justiției, ca Operator de Program, reprezentanți ai altor instituții publice, precum și experți care au sprijinit Direcția Națională de Probațiune pe parcursul implementării proiectului.

Astfel, vă adresăm invitația de a participa la această conferință de închidere, iar pentru informații suplimentare puteți contacta pe dna Andreea Scutaru, nr. tel. 0371 050 202, adresă de e-mail alina.scutaru@just.ro .