Print

Lansarea proiectului „TAEJ – Transparenţă, Accesibilitate şi Educaţie Juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”

În data de 28 ianuarie 2019, ministrul justiției, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, a participat la conferința de deschidere a proiectului "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecția Judiciară și Institutul Național al Magistraturii.

Cu această ocazie domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER a subliniat importanța acestui proiect pentru sistemul judiciar, mai ales prin prisma obiectivului general, respectiv îmbunătăţirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparenţe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum şi îmbunătăţirea accesului la justiţie prin creşterea gradului de informare, conştientizarea drepturilor cetăţenilor și dezvoltarea culturii juridice prin sporirea gradului de educaţie juridică a publicului.

Totodată, ministrul justiției a remarcat complementaritatea proiectului TAEJ cu activitățile derulate de Ministerul Justiției alături de Ministerul Educației Naționale și Consiliul Superior al Magistraturii în materia educației juridice în școli. Demnitarul român a reamintit că educația juridică timpurie a fost și rămâne un deziderat al Ministerului Justiției în realizarea căruia sunt implicați reprezentanți ai tuturor profesiilor sistemului judiciar, menționând faptul că există preocuparea pentru introducerea în programa școlară a acestei materii, cunoscut fiind faptul că prevenția este o componentă deosebit de importantă a combaterii infracționalității.

În finalul alocuțiunii domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER a asigurat partenerii implicați de întreaga deschidere în vederea unei colaborări reale și aplicate în ceea ce privește realizarea tuturor obiectivelor proiectului și a urat succes echipei implicate în implementarea acestuia.

Referitor la aspectele tehnice privind proiectul "TAEJ - Transparenţă, accesibilitate și educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, reamintim că la data de 5 septembrie 2018, a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului derulat de Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecţia Judiciară și Institutul Naţional al Magistraturii.
Proiectul TAEJ este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1 IP9/2017 - Calitate, transparenţă, etică şi integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.3 - Asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la nivelul sistemului judiciar, în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia.
Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, iar valoarea totală care face obiectul contractului de finanţare este de 29.667.068 lei, din care 24.915.549,65 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul Social European, iar 4.751.518,35 lei reprezintă cofinanţarea beneficiarului şi a partenerilor.

 

antet