Print

Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice, proiectul de Lege privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, însoțit de expunerea de motive.

Proiect de lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.