Print

Lucrările Conferinței ”Protecția drepturilor deținuților și condițiile de detenție din România”

În data de 20.10.2017 a avut loc Conferința intitulată ”Protecția drepturilor deținuților și condițiile de detenție din România”, organizată de Ministerul Justiției, eveniment care a urmărit consolidarea dialogului instituțional și identificarea unor soluții optime care să asigure aplicarea unitară a recentelor schimbări legislative în materie.

La lucrările Conferinței, conduse de domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, Ministrul Justiției, au participat reprezentanți ai direcțiilor de specialitate cu atribuții în domeniu din cadrul Ministerului Justiției și secretarul de stat coordonator al acestora, doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, doamna judecător Gabriela BALTAG, în calitate de reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, domnul procuror Remus JURJ-TUDORAN, reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Marian DOBRICĂ, director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, judecători de supraveghere a privării de liberate, reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor din structura centrală și conducătorii locurilor de deținere, reprezentanți ai societății civile.

În deschiderea Conferinței, Ministrul Justiției a evidențiat implicarea în problematica sistemului penitenciar, direcțiile de acțiune și calendarul de măsuri în aplicarea hotărârii pilot pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Rezmiveș și alții împotriva României (nr.61467/12, 39516/13, 48231/13 și 68191/13), recentele măsuri determinate de aplicarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Ministrul Justiției a subliniat, în context, aplicarea unitară în cursul zilei de ieri, 19.10.2017, a dispozițiilor Legii nr.169/2017, dată la care , ca efect al aplicării acestei legi, au fost puși în libertate un număr de 529 de deținuti, iar un număr de 3349 au dobândit vocație la liberarea condiționată.

În continuare, au avut cuvântul participanții, pentru dezbateri în legătură cu aceste aspecte și, în special, cu problematica interpretării și aplicării Legii nr.169/2017. Dezbaterile consistente, care au abordat teme preponderent tehnice, au evidențiat deschiderea participanților către dialog pentru identificarea de soluții comune, dar și aspecte de practică neunitară în aplicarea dispozițiilor referitoare la liberarea condiționată și propuneri de modificare a cadrului normativ actual.

La finalul Conferinței a fost exprimată necesitatea unui strâns dialog instituțional pentru asigurarea unei interpretări   unitare a legii și a soluționării problemelor ridicate în practica aplicării acesteia iar, în realizarea acestui obiectiv, necesitatea organizării de întâlniri periodice cu directorii de penitenciare și cu judecătorii de supraveghere a privării de libertate.