Print

Măsuri ale Ministerului Justiției în materia prevenirii şi combaterii traficului de persoane

La solicitarea Ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, Ministerul Justiției a inițiat o analiză aprofundată a rapoartelor de evaluare și a documentelor elaborate de organisme internaționale şi europene în materia prevenirii şi combaterii traficului de persoane.

Pe baza acestei analize, urmează a fi elaborat un document de politică publică pe această temă, care îşi propune identificarea soluţiilor legislative şi instituţionale pentru a confrunta mai eficient pe cei care comit astfel de infracţiuni.

Astfel, vor fi identificate acțiuni concrete și direcții de acțiune în materia prevenirii şi combaterii traficului de persoane adresate compartimentelor din cadrul Ministerului Justiției și instituțiilor aflate în subordinea acestuia, precum și recomandări adresate altor instituții din cadrul sistemului judiciar sau cu care sistemul judiciar cooperează în înfăptuirea actului de justiție.

Analiza va avea în vedere, în special, rapoartele de evaluare ale GRETA - Grupul de experţi al Consiliului Europei în materia acţiunii împotriva traficului de persoane (the Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings - GRETA), Raportul privind traficul de persoane - The Trafficking in Persons (TIP) Report – al Departamentului de Stat pentru anul 2019, dar şi constatările Reprezentantului Special și Coordonator al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (O.S.C.E.) pentru Combaterea Traficului de Persoane, urmare a vizitei efectuate în România anul trecut.