Print

Memorandumul privind adoptarea Codului de conduită al membrilor Guvernului României

În data de 03 aprilie 2019, în Ședința de Guvern, a fost adoptat Memorandumul privind adoptarea Codului de conduită al membrilor Guvernului României. Acest Cod înlocuiește Codul de conduită al membrilor Guvernului României aprobat în anul 2017, constituind o reconfirmare a angajamentului Guvernului de a asigura creșterea încrederii în actul de guvernare.

Noul Cod preia majoritatea normelor de conduită și etică din vechiul Cod, aducând îmbunătățiri în ceea ce privește anumite aspecte cum sunt cele referitoare la respectarea independenței justiției, pe baza colaborării loiale între autorități/instituții.

Obiectivul principal al Codului de conduită îl constituie în continuare asigurarea exercitării demnității publice de membru al Guvernului în condiții de integritate, imparțialitate și transparență, ca mijloc de promovare a unei bune guvernanțe, element important al democrației.

Alte principii reconfirmate de noul Cod, în baza cărora membrii Guvernului își exercită mandatul, se referă la obligația respectării separației și echilibrului puterilor, în cadrul democrației constituționale.

Membrii Guvernului au obligația de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, în vederea menținerii încrederii publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea autorităților și instituțiilor publice pe care le reprezintă.

Sesizările în legătură cu încălcarea Codului de conduită de către membrii Guvernului se aduc la cunoștința Prim-Ministrului, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului.

În continuare, Prim-Ministrul pune în discuția membrilor Cabinetului sesizarea, hotărându-se prin consens asupra celor mai bune căi de soluționare, abaterile grave de la conduita etică făcând obiectul analizei în cadrul Guvernului.