HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

HG nr. 574/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției