Regulament din 19 ianuarie 2011 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei – actualizat la data de 11 mai 2015

Regulament din 26/04/2000 privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Registrului federațiilor și Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial