Print

Ministerul Justiției acționează pentru simplificarea formalităților privind declararea beneficiarilor reali

Ministerul Justiţiei a organizat joi, 25 iunie 2020, o dezbatere pe tema Registrului beneficiarilor reali.

Cu această ocazie, au fost analizate diferite propuneri ale participanților cu privire la simplificarea formalităților privind declararea beneficiarilor reali, în cadrul procedurii de înregistrare a firmelor în cadrul Registrului comerțului.

Întâlnirea a avut loc în condițiile în care, la nivelul Comisiei Europene, se desfăşoară întrevederi care abordează aspecte care ţin de interconectarea registrelor beneficiarilor reali prin intermediul platformei centrale europene, conform Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE.

La invitația doamnei secretar de stat Olivia Diana Morar, la lucrări au participat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, dl. secretar de stat Gheorghe Pecingină, directorul general al ONRC, doamna Valentina Burdescu, precum și reprezentanți ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Elemente de context

Registrul beneficiarilor reali a fost înfiinţat conform prevederilor Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și operaționalizat începând cu data de 20 februarie 2020.

Registrul beneficiarilor reali este organizat pe trei segmente de activitate, respectiv Registrul beneficiarilor reali pentru persoanele juridice care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care este şi cel mai amplu ca dimesiune raportat la numărul persoanelor juridice înregistrate în registrul comerţului, Registrul beneficiarilor reali pentru asociaţii şi fundaţii, ţinut de Ministerul Justiţiei şi Registrul fiduciilor, ţinut de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.