Print

Anunț privind „asigurarea serviciilor de transport aerian ( rezervare şi emitere de bilete pentru destinaţii interne şi internaţionale)” cod CPV 60400000-2 – servicii de transport aerian de pasageri.

Ministerul Justiției cu sediul în București, Str Apolodor 17, sector 5, în calitate de autoritate contractantă vă invită să depuneți în SEAP oferta dumneavoastră de preț pentru atribuirea unui Acord cadru, valabil patru ani de la data semnării lui având ca obiect: „asigurarea serviciilor de transport aerian ( rezervare şi emitere de bilete pentru destinaţii interne şi internaţionale)” cod CPV 60400000-2 – servicii de transport aerian de pasageri.

Documentația de atribuire poate fi accesată gratuit la adresa www. e-licitatie.ro / anunț de participare nr. 166714/16.03.2016.

Anunț