Print

Achiziţionare servicii realizare site web în cadrul proiectului „Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală şi autoritățile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea achiziţionării de servicii realizare site web, până la data de 19.05.2016, orele 13.00, conform cerințelor din Caietul de sarcini anexat.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.037.204.1115 – Serviciul Achiziţii Publice, e-mail achizitiipublice@just.ro .

Termenul limită stabilit în invitația de participare pentru transmiterea ofertelor se prelungește, acesta fiind 23.05.2016, orele 16.00.

InvitaţieCaiet de sarcini |Formular 1 |Clarificare1 | Clarificare 2 | Clarificare 3