Print

Ministerul Justiţiei în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru atribuirea contractului având ca obiect „achiziţie servicii bancare necesare în vederea gestionării fondurilor nerambursabile alocate Ministerului Justiţiei în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, pentru atribuirea contractului  având ca obiect "achiziţie servicii bancare necesare în vederea gestionării fondurilor nerambursabile alocate Ministerului Justiţiei în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, corespunzătoare programelor RO 20 „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”, RO 24 „Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare” şi RO 23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate”.

Invitatie | Caiet de sarcini

Oferta dumneavoastră se va transmite la adresa de corespondență achizitiipublice@just.ro, până la data limită de : 20.12.2018 ora 16.00.