Print

Achiziţia de scaune și mobilier de birou

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 29.09.2016 orele 12.00 pentru consultarea pieței în vederea achiziţionării de scaune și mobilier de birou.

Termenul pentru transmiterea ofertelor se prelungeste pana la data de 30.09.2016, ora 12.00.

Invitaţie | Caiet de sarcini |Formular propunere tehnică | Formular ofertă financiară  | Clarificare