Print

Ministerul Justiției își menține sprijinul constant pentru propriii angajați

Ministerul Justiției își reafirmă sprijinul pentru propriii angajați, în special pentru felul în care urmează să fie remunerat personalul auxiliar și conex din cadrul instanțelor de judecată și al parchetelor de pe lângă acestea, al direcțiilor de specialitate și aparatului central al instituției.

În virtutea acestui deziderat și în exercitarea atribuțiilor, Ministerul Justiției a transmis Ministerului pentru Relația cu Parlamentul și Ministerului Muncii și Justiției Sociale propunerile referitoare la proiectul legii salarizării unitare supus dezbaterii în Camera Deputaților, care este cameră decizională.

De altfel, domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiției a luat act de nemulțumirile exprimate în spațiul public de grefieri, dar și de specialiștii în Tehnologia Informației din domeniul Justiției care sunt îngrijorați de o scădere a salariilor cu până la 50% de la începutul anului 2018.

Salarizarea informaticienilor din justiție a fost o preocupare constantă a Ministerului Justiţiei, în contextul în care informatizarea justiției a reprezentat un punct esențial pentru reformarea și modernizarea sistemului judiciar și pentru celerizarea și asigurarea calității actului de justiție.

Activitățile curente ale specialiștilor IT din Justiție presupun gestionarea unei infrastructuri complexe, furnizând servicii atât personalului din justiție – de ex. email, internet, securitate cibernetică, aplicații de specifice (ECRIS, STATIS, aplicații financiar-contabile, gestiunea bazelor de date, administrarea sistemelor de videoconferință utilizate în audierea martorilor sub acoperire sau deținuților, precum și în comisiile rogatorii cu instanțe din alte țări, administrarea sistemelor informatice integrate de înregistrare a ședințelor de judecată – SIIISJ), infrastructura IT locală, dar și publicului larg (ex. site-uri și portaluri WEB ale instituțiilor din Justiție, INFODOSAR).

Este de precizat, în acest context, faptul că parcul tehnic administrat de cei aproximativ 500 de specialiști IT din Justiție (instanțe de judecată și parchete) numară peste 45.000 de echipamente IT (stații de lucru, servere, periferice, echipamente de stocare a datelor și echipamente de comunicații).

Ministrul Justiţiei, domnul Tudorel TOADER a solicitat, în scris, tuturor preşedinţilor curţilor de apel nivelul de salarizare şi baza legală pentru stabilirea salariilor în vederea asigurării unei remuneraţii egale la nivel de ţară.

De asemenea, Ministerul Justiției a semnalat și problemele legate de salarizarea personalului auxiliar de specialitate transmise de sindicatele reprezentative.  Dacă în anii 2000, salariul unui grefier ajungea la 80% din cel al unui magistrat, în prezent, procentul este de 25-30%.

Se propune corectarea grilei, astfel încât salariul de bază al grefierului cu studii superioare cu gradul I și vechime maximă să fie plasat la nivelul grefierului șef serviciu, adică un coeficient de 3,79, urmând ca în jos să fie corectate corespunzător celelalte salarii și ceilalți coeficienți.

În plus, Ministerul Justiției și-a exprimat disponibilitatea de a fi prezent la lucrările şi dezbaterile Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor pentru a fi în măsură să susţină propunerile de îmbunătăţire şi corectare a proiectului, astfel încât să se evite contestaţiile şi interpretările ulterioare.

Biroul de presă al Ministerului Justiţiei