Print

Ministerul Justiţiei organizează, în perioada iulie-octombrie 2017, concurs pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul Ministerului Justiţiei şi Institutului Naţional de Criminologie

Anunţ | Prezentare generală a posturilor din cadrul Ministerului de Justiţie | Tematica şi bibliografia pentru posturile din cadrul Ministerul Justiţiei | Cerere de înscriere pentru posturile din cadrul Ministerului de Justiţie | Prezentare generală a posturilor din cadrul Institutului Naţional de Criminologie | Tematica şi bibliografia pentru posturile din cadrul Institutului Naţional de Criminologie | Cerere de înscriere pentru posturile din cadrul Institutului Naţional de Criminologie | Curriculum vitae ( format european)| Regulament | Declaraţie | Consimţământ |

Rezultatetele verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul Ministerului Justiţiei | Rezultatetele verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul Institutul National de Criminologie |Anunț cu privire la susținerea probei de verificare a cunoștințelor de limba străină - Etapa scrisă Rezultatele soluționării contestațiilor pentru opțiunea Corpul de control al ministrului la etapa verificării dosarelor | Rezultatele finale la etapa verificării dosarelor pentru Institutul Național de Criminologie | Rezultatele finale la etapa verificării dosarelor pentru Ministerul Justiției | Anunț privind programarea candidaților MJ și INC pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor de limba străină etapa orală | Subiectele extrase la proba de verificare a cunostințelor de limba straina ( franceza si engleza) - etapa scrisa 27 august 2017 si baremul aferent | REZULTATELE probei de verificare a cunoştinţelor de limba străină la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERUL JUSTIȚIEI sesiunea iulie – octombrie 2017 | REZULTATELE probei de verificare a cunoştinţelor de limba străină la concursul pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE sesiunea iulie – octombrie 2017 | Rezultatele soluționării contestațiilor la proba verificării cunoștințelor la limba străină – etapa scrisă candidați INC | Rezultatele soluționării contestațiilor la proba verificării cunoștințelor la limba străină – etapa scrisă candidați MJ | Rezultatele finale la proba verificării cunoștințelor la limba străină – etapa scrisă și etapa orală  candidați INC | Rezultatele finale la proba verificării cunoștințelor la limba străină – etapa scrisă și etapa orală  candidați MJ | Anunț privind susținerea probei de verificare a cunoștințelor teoretice – candidați INC | Anunț privind susținerea probei de verificare a cunoștințelor teoretice – candidați MJ | Subiectele extrase la proba de verificare a cunostințelor teoretice la disciplinele drept civil și drept procesual civil - etapa scrisa 12 septembrie 2017 si baremul aferent | Subiectele extrase la  proba de verificare a cunoștințelor teoretice la disciplinele drept penal și drept procesual penal - etapa scrisa 13 septembrie 2017 si baremul aferent | Subiectele extrase la proba de verificare a cunoștințelor teoretice la disciplinele criminologie și penologie - etapa scrisa 14 septembrie 2017 si baremul aferent | Rezultatele probei scrise de verificare a cunoştintelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERUL JUSTIȚIEI sesiunea iulie – octombrie 2017 | Rezultatele probei scrise de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE sesiunea iulie – octombrie 2017 | Rezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERULUI JUSTIȚIEI, sesiunea iulie – octombrie 2017 |Rezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE, sesiunea iulie – octombrie 2017| Rezultatele finale la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERULUI JUSTIȚIEI, sesiunea iulie – octombrie 2017 si programarea probei interviului| Rezultatele finale la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE, sesiunea iulie – octombrie 2017 | Programarea probei interviului la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERULUI JUSTIȚIEI, sesiunea iulie – octombrie 2017 | Anunțul privind rezultatele la proba interviului la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERULUI JUSTIȚIEI, sesiunea iulie – octombrie 2017.   | Notele finale la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERULUI JUSTIȚIEI, sesiunea iulie – octombrie 2017 | Anunțul privind programarea testării psihologice la Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției | Anunțul privind programarea examinării medicale a candidaților din Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției | Anunțul privind rezultatul testării psihologice la Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției | Anunțul privind rezultatele examinării medicale a candidaților din Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției | Anunțul privind REZULTATELE VERIFICĂRII ÎNDEPLINIRII CONDIȚIEI BUNEI REPUTAȚII la Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției | Anunțul privind REZULTATELE FINALE și REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE POST la Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției