- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Ministerul Justiţiei organizează, în perioada iulie-octombrie 2017, concurs pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul Ministerului Justiţiei şi Institutului Naţional de Criminologie

Anunţ [1] | Prezentare generală a posturilor din cadrul Ministerului de Justiţie [2] | Tematica şi bibliografia pentru posturile din cadrul Ministerul Justiţiei [3] | Cerere de înscriere pentru posturile din cadrul Ministerului de Justiţie [4] | Prezentare generală a posturilor din cadrul Institutului Naţional de Criminologie [5] | Tematica şi bibliografia pentru posturile din cadrul Institutului Naţional de Criminologie [6] | Cerere de înscriere pentru posturile din cadrul Institutului Naţional de Criminologie [7] | Curriculum vitae [8] ( format european)| Regulament [9] | Declaraţie [10] | Consimţământ [11] |

Rezultatetele verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul Ministerului Justiţiei [12] | Rezultatetele verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul Institutul National de Criminologie [13] |Anunț cu privire la susținerea probei de verificare a cunoștințelor de limba străină - Etapa scrisă [14]Rezultatele soluționării contestațiilor pentru opțiunea Corpul de control al ministrului la etapa verificării dosarelor [15] | Rezultatele finale la etapa verificării dosarelor pentru Institutul Național de Criminologie [16] | Rezultatele finale la etapa verificării dosarelor pentru Ministerul Justiției [17] | Anunț privind programarea candidaților MJ și INC pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor de limba străină etapa orală [18] | Subiectele extrase la proba de verificare a cunostințelor de limba straina ( franceza si engleza) - etapa scrisa 27 august 2017 si baremul aferent [19] | REZULTATELE probei de verificare a cunoştinţelor de limba străină la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERUL JUSTIȚIEI sesiunea iulie – octombrie 2017 [20] | REZULTATELE probei de verificare a cunoştinţelor de limba străină la concursul pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE sesiunea iulie – octombrie 2017 [21] | Rezultatele soluționării contestațiilor la proba verificării cunoștințelor la limba străină – etapa scrisă candidați INC [22] | Rezultatele soluționării contestațiilor la proba verificării cunoștințelor la limba străină – etapa scrisă candidați MJ [23] | Rezultatele finale la proba verificării cunoștințelor la limba străină – etapa scrisă și etapa orală  candidați INC [24] | Rezultatele finale la proba verificării cunoștințelor la limba străină – etapa scrisă și etapa orală  candidați MJ [25] | Anunț privind susținerea probei de verificare a cunoștințelor teoretice – candidați INC [26] | Anunț privind susținerea probei de verificare a cunoștințelor teoretice – candidați MJ [27] | Subiectele extrase la proba de verificare a cunostințelor teoretice la disciplinele drept civil și drept procesual civil - etapa scrisa 12 septembrie 2017 si baremul aferent [28] | Subiectele extrase la  proba de verificare a cunoștințelor teoretice la disciplinele drept penal și drept procesual penal - etapa scrisa 13 septembrie 2017 si baremul aferent [29] | Subiectele extrase la proba de verificare a cunoștințelor teoretice la disciplinele criminologie și penologie - etapa scrisa 14 septembrie 2017 si baremul aferent [30] | Rezultatele probei scrise de verificare a cunoştintelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERUL JUSTIȚIEI sesiunea iulie – octombrie 2017 [31] | Rezultatele probei scrise de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE sesiunea iulie – octombrie 2017 [32] | Rezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERULUI JUSTIȚIEI, sesiunea iulie – octombrie 2017 [33] |Rezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE, sesiunea iulie – octombrie 2017 [34]| Rezultatele finale la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERULUI JUSTIȚIEI, sesiunea iulie – octombrie 2017 si programarea probei interviului [35]| Rezultatele finale la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice la concursul pentru ocuparea a 7 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE, sesiunea iulie – octombrie 2017 [36] | Programarea probei interviului la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERULUI JUSTIȚIEI, sesiunea iulie – octombrie 2017 [37] | Anunțul privind rezultatele la proba interviului la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERULUI JUSTIȚIEI, sesiunea iulie – octombrie 2017.   [38] | Notele finale la concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul MINISTERULUI JUSTIȚIEI, sesiunea iulie – octombrie 2017 [39] | Anunțul privind programarea testării psihologice la Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției [40] | Anunțul privind programarea examinării medicale a candidaților din Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției [41] | Anunțul privind rezultatul testării psihologice la Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției [42] | Anunțul privind rezultatele examinării medicale a candidaților din Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției [43] | Anunțul privind REZULTATELE VERIFICĂRII ÎNDEPLINIRII CONDIȚIEI BUNEI REPUTAȚII la Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției [44] | Anunțul privind REZULTATELE FINALE și REPARTIZAREA CANDIDAȚILOR PE POST la Concursul pentru ocuparea a 25 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției [45]