Print

Ministerul Justiției organizează selecție pentru ocuparea, prin detașare, a 11 posturi de consilier gradul II – IA (posturi de natură contractuală), pe durată determinată, până la data de 31 august 2019

Anunt