Print

Ministerul Justiției și Administrația Națională a Penitenciarelor organizează concurs/examen pentru ocuparea postului de director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor

Puteți consulta mai jos documentele aferente anunțului de concurs:

Anunț | Anexa nr.1 la Anunțul de concurs cuprinzând cererea de înscriere  | Anexa nr.2 la Anunțul de concurs cuprinzând tematica si bibliografia | Procesul-verbal privind rezultatele verificării dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din punctul de vedere al existenţei documentaţiei complete şi al îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor "apt" psihologic şi "apt" medical. | Tabel cu candidații înscriși la concursul pentru ocuparea postului de director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor programați în vederea susținerii testării psihologice|Tabel cu rezultate inițiale privind testarea psihologică a candidaților |Tabelul cu rezultatele soluţionării contestaţiilor la testarea psihologică | Tabelul cu rezultatele finale obţinute la testarea psihologică

http://anp.gov.ro/blog/concurs-de-ocupare-a-postului-de-director-general-al-administratiei-nationale-a-penitenciarelor/