Print

Ministerul Justiţiei vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare mape, plicuri și tipizate”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apollodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Achiziţionare mape, plicuri și tipizate”.   - achiziția este rezervată unei unități protejate conform prevederilor art. 78 alin. 2 din Legea nr. 448/2006.

Invitaţie | Anexa