Print

Tudorel ToaderTudorel TOADER

Ministrul Justiției
Membru în Comisia de la Veneția
Rector – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Naționalitate: Română

Data nașterii: 25 martie 1960

Curriculum Vitae (aici pentru download in format .doc)

DOMENIUL OCUPAŢIONAL:

 • Domeniul de specialitate - Drept ;
 • Îndrumător de doctorat.

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ:

Experienţă profesională / universitară:

 • Profesor universitar, din 2003;
 • Conferenţiar universitar, în perioada 1998 - 2002;
 • Lector universitar, în perioada 1993 - 1998;
 • Asistent universitar, în perioada 1990 - 1993.

Experienţă profesională / practică judiciară:

 • Judecător la Curtea Constituţională a României, în perioada octombrie 2006 - iulie  2016;
 • Avocat în cadrul Baroului Iaşi, în perioada 1991 - septembrie 2006 (suspendat din septembrie 2006);
 • Procuror la Procuratura locală Panciu, judeţul Vrancea, în perioada septembrie 1986 - octombrie 1990.

Experienţă administrativă:

 • Rector – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, din februarie 2016 – suspendat din 23 februarie 2017;
 • Decan al Facultăţii de Drept - Universitatea „ Al.I. Cuza” Iaşi, 2004 - 2016;
 • Prodecan al Facultăţii de Drept, în perioada 1995 - decembrie 2003;
 • Secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Drept, în perioada 1993 - 1995;
 • Membru în Consiliul Facultăţii de Drept, din 1993 - 2016;
 • Membru în Senatul Universităţii " Al. I. Cuza" din Iaşi, în perioada 1995-2012;
 • Membru în Colegiul academic al Universității „ Al.I. Cuza”, perioada 2004 - 2012;
 • Director al Şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Drept, din 2005 – 2016;
 • Vicepreședinte al Academiei de Științe Juridice din România.

FUNCŢIA SAU POSTUL OCUPAT:

 • Profesor universitar doctor - Facultatea de Drept - Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi;
 • Rector, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE:

 • activităţi didactice,
 • cercetare ştiinţifică,
 • îndrumare de doctorate

NUMELE ŞI ADRESA ANGAJATORULUI:

 • Universitatea " Al.I. Cuza" din Iași, B-ul Carol I nr.11, cod 700506 Iaşi Romania

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 • 1982 - 1986, Facultatea de Drept - Universitatea " Al.I. Cuza" din Iaşi;
 • 2004, Colegiul Naţional de Apărare - curs postuniversitar;
 • 1975 - 1979, Liceul de matematică - fizică "Unirea" din Focşani, judeţul Vrancea

Calificarea / diploma obţinută:

 • Licenţiat în drept,
 • Doctor în ştiinţe juridice.

DISCIPLINELE PRINCIPALE STUDIATE / COMPETENŢE PROFESIONALE DOBÂNDITE:

Titular la disciplinele:

 • Criminologie, în perioada 1993-1996;
 • Drept Penal Român. Partea specială, din 1994 - prezent;
 • Infracţiunile prevăzute în legile speciale, în perioada 1999-2011;
 • Drept penal european, din 2000 - prezent.

COMPETENΤE PERSONALE:

 • Limba maternă: Româna
 • Limbi străine cunoscute: Franceză, Engleză - nivel mediu
 • Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului:  Medii

ALTE COMPETENŢE ŞI APTITUDINI:

Experienţă editorială:

 • În cadrul editurii Junimea din Iaşi, am iniţiat şi coordonez seria de publicaţii juridice JUS.

Membru în Colegiul de redacţie la:

 • Analele ştiinţifice ale Universităţii „ Al.I. Cuza" din Iaşi, seria Ştiinţe juridice, din 1994 - prezent (redactor responsabil din 2004);
 • Revista de Drept Penal, din 1998;
 • Revista Română de Bioetică , în perioada 2003 - 2015;
 • Curierul judiciar, din 2004;
 • Caiete de Drept penal, din 2005;
 • Jurnalul de Studii Juridice, Facultatea de Drept - Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, din 2009;
 • Acta Universitatis George Bacovia, Juridica;
 • Buletinul Curţii Constituţionale, din 2009 - 2016 (redactor responsabil);
 • Dreptul, din 2011;
 • Revista de Drept public;
 • Revista - Acta Universitatis - Universitatea “Danubius” din Galați;
 • Revista de Științe Juridice;
 • Journal Of Eastern European Criminal Law;
 • Revista de Drept Constituțional, din 2015.

Alte activităţi profesionale:

 • membru în C.N.A.T.D.C.U. - Comisia naţională de specialitate pentru confirmarea titlurilor de profesor universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi cercetător ştiinţific gradul II, în perioada 2006 - 2016;
 • membru în Consiliul Ştiinţific al I.N.M. - Institutul Naţional al Magistraturii, în perioada 2004 – februarie 2017;
 • membru în A.I.D.P. - Asociaţia Internaţională de Drept Penal şi Comitetul de Direcţie al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale;
 • membru în Asociația Română de Drept Constituțional;
 • membru de onoare în Consiliul Științific al Institutului de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
 • membru în A.N.C.S. – Agenția Națională a Cercetării Științifice, din 2015.

DISTINCȚII:

 • Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de „Cavaler”, conferit de către Preşedintele României, prin Decretul nr. 401 din 05 iunie 2012;
 • Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, conferit de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, sub nr. 10, în 2012, luna iunie, ziua 20;
 • Dr.h.c. - Universitatea  „ Bogdan Petriceicu Haşdeu ”, Cahul, Republica Moldova;
 • Premiul „Anibal Teodorescu”, conferit de către Uniunea Juriștilor din România, pentru lucrarea „Dialogul judecătorilor constituționali”, publicată la editura Universul Juridic, București, 2015.
 • Premiul „Vintilă Dongoroz”, conferit de către Uniunea Juriștilor din România, pentru lucrarea „Explicațiile noului Cod penal”, vol. I – V, coordonator și coautor, publicată la editura Universul Juridic, București, 2015-2016.

LISTĂ LUCRĂRI ȘTIINŢIFICE:

Extras:

 • Explicaţiile noului Cod penal, vol. I – V (coordonator și coautor), Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;
 • Dialogul judecătorilor constituționali (coautor), Editura Universul Juridic, București, 2015, ISBN 978-606-673-523-0, 359 pag;
 • Constituţia României – decizii CCR, hotărâri CEDO, hotărâri CJUE, legislație conexă - (coautor), Editura Hamangiu, București,
  • ediția 1 - a, 2015,
  • ediția 2 - a, 2016;
 • Ghid de admisibilitate la Curtea Constituțională a României, (coautor), Editura Hamangiu, București, 2016;
 • Constituţia României reflectată în jurisprudenţa constituţională, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-522-568-8, 329 pag.;
 • Noul Cod penal. Comentarii pe articole (coordonator și coautor), Editura Hamangiu, București, 2014 ISBN 978-606-678-921-9, 690 pag.;
 • Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală – corelații cu vechile reglementări, decizii CCR, recursuri în interesul legii, hotărâri prealabile, legislație conexă, hotărâri CEDO - ediţie adnotată, Editura Hamangiu, București:
  • 9 ediții, începând cu 2014;
 • Drept penal român. Partea specială, Editura Hamangiu, Bucureşti:
  • ediția 7 - a, 2012, ISBN 978-606-522-896-2, 549 pag;
  • ediţia 6 - a, 2012, ISBN 978-606-522-599-9, 555 pag.;
  • ediţia 5 - a, 2011, forma revizuită şi actualizată a ediţiei a 5 - a, din 2010, ISBN 978-606-522-356-1,547 pag;
  • ediţia 4 - a, 2009, ISBN 978-606-522-098-0, 539 pag.;
  • reeditată tot în 2009, ISBN 978-606-522-098-0;
  • ediţia 3 - a, revizuită şi actualizată, 2007, ISBN 978-973-1720-92-0, 500 pag.; reeditată în 2008, ISBN 978-973-1836-85-0, 512 pag.;
  • ediţia 2 - a, 2007, ISBN 978-973-1720-06-7, 440 pag.
 • Infracţiunile prevăzute în Legile speciale, Editura Hamangiu, București:
  • ediția 6 - a, 2014, ISBN 978-606-27-0014-0;
  • ediția 5 - a, 2012, ISBN 978-606-522-766-8, 485 pag.;
  • ediţia 4 - a, 2011,ISBN 978- 606- 522-429-2, 520 pag.
 • Codul penal şi Codul de procedură penală, Hotărâri CEDO, Decizii ale Curţii Constituţionale, Recursuri în  interesul legii, ediţie adnotată, Editura Hamangiu, București:
  • ediția 4 - a, 2013, ISBN 978-606-522-915-0, 573 pagini;
  • ediţia 3 - a, 2012, ISBN  978-606-522-520-6;
  • ediţia 2 - a, 2011, ISBN  978-606-522-419-3;
  • ediția 1 - a, 2010.
 • Dicţionarul personalităţilor juridice româneşti, (în colab.), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, ISBN 978-606-522-038-6, 260 pag
 • Codul penal şi Legile speciale - doctrină, jurisprudenţă, decizii ale Curţii Constituţionale, hotărâri CEDO,(în colab.), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-1720-07- 4, 854 pag.
 • Legislaţia medicală(în colab.), Bucureşti, Editura All Beck, 2003, ISBN 973-655-378-7, 401 pag.
 • Infracţiunile prevăzute în legile speciale. Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă (în colab.), Bucureşti, Editura All Beck, 2003, ISBN 973-655-340-X, 322 pag.
 • Drept penal. Partea specială. Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenţilor, Bucureşti: editura All Beck, 2003, ISBN 973-655-278-0, 324 pag;
  • ediţia 2 - a, 1999, Casa de editură și presă Șansa s.r.l., ISBN 973-9167-79-9, 262 pag.
  • ediţia 1 - a, 1996, ISBN 973-9167-48-9, 295 pag;
 • Drept penal. Partea specială, Bucureşti, Editura All Beck, 2002, ISBN 973-655-237-3, 555 pag.
 • Drept penal român. Partea specială (în colab.), Casa de editură şi presă Şansa s.r.l., Bucureşti:
  • ediţia I - a, 1994, ISBN 973-9167-30-6, 636 pag.;
  • ediţia a II - a, 1996, ISBN 973-9167-44-6, 669 pag.;
  • ediţia a III - a -1997,
  • reeditată în 1998, ISBN 973-9167-71-3;
  • reeditată și în 1999, ISBN 973-9167-88-8, 662 pag.;
  • ediţia a IV - a 2001, ISBN 973-9167-92-6, 736 pag.
 • Drept penal. Infracţiuni prevăzute în legile speciale, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1993.
 • Studii şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.
 • Participări la proiecte de cercetare ştiinţifică.
 • Participări la diferite Conferinţe și Congrese, organizate în ţară sau în străinătate.

Ultima actualizare: 27 februarie 2017