Print

Misiune de evaluare în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare

În perioada 12-16 septembrie, o delegație a Comisiei Europene a efectuat o misiune de evaluare în România, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV). Experții din cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, Direcției Generale Justiției și Direcției Generale Afaceri Interne au fost însoțiți de experți independenți, magistrați din state membre ale Uniunii Europene.

Echipa a avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai instituțiilor din cadrul sistemului judiciar, inclusiv instanțe și parchete, la toate nivelurile, cu reprezentanți ai Curții Constituționale, ai Agenției Naționale de Integritate și ai altor instituții cu atribuții relevante pentru exercițiul MCV.

În cadrul întâlnirilor, aspectele abordate au vizat funcționarea sistemului judiciar și coordonatele acțiunilor de prevenire și combatere a corupției.

Au avut loc discuții cu privire la: agenda legislativă și stadiul diverselor inițiative și amendamente cu privire la sistemul judiciar, stadiul derulării Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar și al noii Strategii Naționale Anticorupție, stadiul operaționalizării Agenției Naționale pentru Administrarea Bunurilor Indisponibilizate, aspecte curente ce țin de logistica sistemului judiciar (proiecte de infrastructură, dotări, proiecte IT).

Prezenta misiune face parte din calendarul general de derulare a MCV, fiind una din acțiunile pe care Comisia Europeană le întreprinde pentru buna documentare în vederea elaborării rapoartelor anuale.