Print

Negocierea în format trialog a propunerii de Regulament de instituire a Programului “Justiție” pentru perioada 2021-2027, respectiv a propunerii de Regulament de instituire a Programului “Drepturi și Valori” pentru perioada 2021-2027

Negocierea în format trialog a propunerii de Regulament de instituire a Programului “Justiție” pentru perioada 2021-2027, respectiv a propunerii de Regulament de instituire a Programului “Drepturi și Valori” pentru perioada 2021-2027, a fost finalizată de către Ministerul Justiției în cadrul exercitării Președinției române a Consiliului UE, în datele de 5 și 6 martie 2019, în limita mandatului acordat de statele membre.

Textele de compromis ale celor două propuneri de regulament au fost introduse pe agenda COREPER din data de 13 martie 2019, ocazie cu care a fost agreată „înțelegerea comună” (“common understanding”) între Consiliul UE și Parlamentul European, în actuala legislatură, urmând a fi prezentate și în Consiliul Afaceri Generale din data de 19 martie 2019.

Cele două propuneri de regulament sunt reunite în “Fondul pentru justiție, drepturi și valori” finanțat în cadrul capitolului 2 al viitorului buget al Uniunii Europene dedicat Coeziunii și Valorilor.

Propunerea de Regulament de instituire a Programului “Justiție” pentru perioada 2021-2027 reprezintă o continuare a programelor dedicate justiției, aferente exercițiilor bugetare 2007 - 2013 și 2014 – 2020. Aceasta va include 3 obiective specifice, constând în sprijinirea cooperării judiciare în materie civilă și penală; formarea profesională a specialiștilor din justiție și facilitarea accesului la justiție.

Propunerea de Regulament de instituire a Programului “Drepturi și Valori” pentru perioada 2021-2027 continuă programele „Drepturi, egalitate și cetățenie” și ”Europa pentru Cetățeni” din perioada 2014-2020. Aceasta va include 4 obiective specifice, constând în protejarea și promovarea valorilor Uniunii; promovarea egalității și a drepturilor; promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii, precum și combaterea violenței.