Print

O mai bună protecție a avertizorilor: Consiliul confirmă acordul cu Parlamentul

UE ia măsuri pentru a garanta un nivel înalt de protecție avertizorilor într-o gamă largă de sectoare.

Ambasadorii statelor membre la UE au confirmat astăzi acordul obținut luni, 11 martie, de președinția română și de negociatorii Parlamentului în ceea ce privește Directiva privind protecția avertizorilor.

Noile norme vor impune crearea unor canale sigure de raportare atât în interiorul unei organizații – private sau publice – cât și către autoritățile publice. De asemenea, noile norme vor oferi un nivel ridicat de protecție a avertizorilor împotriva represaliilor și vor impune autorităților naționale să informeze în mod corespunzător cetățenii și să formeze funcționarii publici cu privire la modul de tratare a avertizării.

"Avertizorii sunt importanți pentru un sistem democratic funcțional bazat pe statul de drept. De aceea trebuie să le oferim un nivel ridicat de protecție în întreaga Uniune. Nu ar trebui să ne așteptăm ca cineva să își riște reputația sau locul de muncă pentru demascarea unui comportament ilegal."

Tudorel Toader, ministrul român al justiției

Principalele elemente ale compromisului

Printre principalele elemente ale compromisului se numără:

  • Sistemul de raportare: avertizorii vor fi încurajați puternic să utilizeze mai întâi canalele interne din cadrul organizației lor, înainte de a face apel la cele externe create de autoritățile publice. Acest lucru va contribui la dezvoltarea unei culturi corporative viabile în întreprinderile cu peste 50 de angajați sau în municipalitățile cu peste 10 000 de locuitori, în cazul cărora va exista obligația de a crea canale de raportare efective și eficace. În orice caz, avertizorii nu își vor pierde protecția în situația în care decid să folosească direct canalele externe;
  • Persoanele protejate de noile norme: poziția Consiliului a fost menținută. Persoanele protejate includ un număr mare de profiluri care ar putea obține informații cu privire la încălcări ale normelor într-un context profesional, de exemplu lucrători, inclusiv funcționari publici de la nivel național/local, voluntari și stagiari, membri fără funcții executive, acționari etc.
  • Domeniul de aplicare : compromisul prevede un amplu domeniu de aplicare, în conformitate cu poziția Consiliului. Acoperă domenii precum achizițiile publice, serviciile financiare, prevenirea spălării banilor, sănătatea publică etc. Din motive de securitate juridică, în anexa la această directivă este inclusă o listă a tuturor instrumentelor legislative ale UE acoperite. Statele membre pot include și alte instrumente, care nu figurează pe listă, atunci când pun în aplicare noile norme.
  • Măsuri de sprijin și protecție pentru avertizori: ambele instituții au convenit asupra unei liste a ceea ce poate fi considerat drept o formă de represalii și care acoperă, de asemenea, după cum a fost solicitat de Consiliu, tentativele și amenințările cu represalii. Textul asupra căruia s-a convenit include măsuri de protecție importante, precum exonerarea de răspundere pentru încălcarea restricțiilor privind divulgarea de informații impuse prin contract sau prin lege. Directiva va include și o listă a tuturor măsurilor de sprijin care vor fi instituite pentru avertizori.
  • Obligațiile de feedback pentru autorități și întreprinderi: calendarul pentru feedback rămâne același ca în poziția Consiliului, și anume o obligație de a răspunde raportărilor avertizorilor și de a întreprinde acțiuni subsecvente acestor raportări în termen de 3 luni (cu posibilitatea de prelungire la 6 luni pentru canalele externe, în cazuri justificate în mod corespunzător);
  • Divulgarea publică a informațiilor: se menține poziția Consiliului, cu un articol care stabilește condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca o persoană să fie protejată de noile norme în cazul în care aceasta divulgă public informații;

Etapele următoare

După confirmarea acordului de către Parlament, textul va fi apoi revizuit de experții juriști-lingviști înainte de adoptarea formală de către Parlament și Consiliu.

După adoptarea finală și publicarea în Jurnalul Oficial, statele membre vor avea 2 ani la dispoziție pentru punerea în aplicare a noilor norme în sistemele lor juridice naționale.

Context

Protecția avertizorilor este în prezent reglementată în mod fragmentat. În prezent, doar 10 state membre ale UE au o legislație cuprinzătoare privind protecția avertizorilor. La nivelul UE, nu există decât o legislație foarte sectorială (mai ales în domeniul serviciilor financiare) care cuprinde măsuri de protecție a avertizorilor.

Un studiu efectuat pentru Comisie în 2017 estimează că, doar în domeniul achizițiilor publice, pierderile unor beneficii potențiale cauzate de lipsa protecției avertizorilor sunt de 5,8 până la 9,6 miliarde EUR anual, la nivelul întregii UE.

Sursa: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2019/03/15/better-protection-of-whistle-blowers-council-confirms-agreement-with-parliament/