Print

Oferta de preţ în vederea selectării unui expert pentru participarea la activitățile care vor fi realizate în cadrul proiectului „Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale”

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, în vederea selectării unui expert pentru participarea la activitățile care vor fi realizate în cadrul proiectului „Instruirea judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale” (Grant Agreement number JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6863- “Training the judges in the field of securing the rights of the EU citizens within the criminal proceedings”) până la data de 22.12.2016, ora 13.00 conform cerințelor din Caietului de sarcini anexat prezentei invitații.

Invitaţie | Formular| Caiet de sarcini