Print

Participarea delegației Ministerului Justiției la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI), Luxemburg, 4 iunie 2018

În data de 4 iunie 2018, ministrul justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, și secretarul de stat, conf. univ. dr. Marieta SAFTA, au participat la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI), organizat la Luxemburg.

Directiva privind cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie

Miniștrii justiției au agreat o abordare generală parțială referitoare la această propunere de Directivă.

Directiva privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri

Miniștrii justiției au purtat o dezbatere de orientare asupra acestei propuneri de Directivă.

Regulamentul Bruxelles II bis

Miniștrii justiției au purtat o dezbatere de orientare asupra propunerii de reformare a Regulamentului Bruxelles II bis (reglementarea de bază în domeniul cooperării judiciare în materie matrimonială și a răspunderii părintești). În ce privește acest instrument, ministrul român al justiției a susținut un cadru expres, limitativ, al cazurilor în care măsurile de protecție, inclusiv cele provizorii, pot fi recunoscute și executate în alt stat membru, care să fie aplicabil doar atunci când măsurile vizează facilitarea înapoierii unui minor deplasat sau reținut ilicit. În ceea ce privește sistemul de recunoaștere și executare a hotărârilor în materie matrimonială și a răspunderii părintești, ministrul român s-a exprimat în favoarea unei abordări unitare de reglementare, care să faciliteze libera circulație a hotărârilor. În același timp și-a manifestat disponibilitatea de a contribui la identificarea unei soluții de compromis în vederea obținerii unanimității necesare pentru adoptarea regulamentului, în condițiile în care anumite state membre doresc menținerea unui regim juridic diferențiat pentru anumite hotărâri așa-numite ”privilegiate” (e.g. cele referitoare la dreptul de vizită și la înapoierea copilului deplasat/reținut ilicit).

Regulamentul privind Parchetul European

Comisia Europeană a informat asupra stadiului implementării Regulamentului privind Parchetul European (organ care ar trebui să fie operațional până în noiembrie 2020), o parte din măsurile de implementare avute în vedere urmând a se derula pe perioada Președinției României a Consiliului UE, în semestrul I al anului 2019.

Totodată, Președinția bulgară a informat asupra stadiului lucrărilor la Strategia și Planul de Acțiune privind e-justiția europeană, aferente perioadei 2019-2023.

Dezbateri

În cadrul unei sesiuni comune, miniștrii justiției și afacerilor interne au avut o dezbatere de orientare referitoare la obținerea probelor electronice pe baza celor două propuneri legislative formulate recent de Comisia Europeană. O primă concluzie a dezbaterii a fost continuarea negocierilor asupra propunerii de Regulament privind ordinele de furnizare și conservare în forma propusă de Comisie în ceea ce privește întinderea domeniului de aplicare, urmând ca, în paralel, Comisia să continue analiza la nivel de experți cu privire la oportunitatea extinderii domeniului de aplicare, discuțiile urmând a fi reluate în timpul Președinției austriece. O a doua concluzie a fost susținerea unei abordări comune a UE în relația cu SUA în materia obținerii probelor electronice.

De asemenea, miniștrii justiției și afacerilor interne au purtat o dezbatere cu privire drepturile victimelor terorismului, urmată de adoptarea unor Concluzii ale Consiliului pe aceeași temă.

În cadrul dejunului de lucru, miniștrii justiției au abordat tema formării profesionale pentru sistemele judiciare, pornind de la principii vizând responsabilitatea împărțită la nivel național și UE în gestionarea acestui domeniu, rolul Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), în contextul discuțiilor viitoare privind Programul financiar dedicat Justiției din Cadrul Financiar Multianual.

Prezentul Consiliu JAI a fost ultimul organizat de Președinția bulgară a Consiliului UE; următoarea reuniune ministerială, informală, va fi organizată de Președinția austriacă, la Innsbruck (12-13 iulie 2018).

Notă: fotografii și video de la această reuniune sunt disponibile pe pagina de media a Consiliului UE la adresa:

https://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/justice-and-home-affairs-council-june-2018-1adb3/justice-and-home-affairs-council-roundtable-04-06-18-luxembourg-04-06-18#/gallery/60