Print

Participarea delegației Ministerului Justiţiei la reuniunea de la Strasbourg a Comitetului Delegațiilor Miniștrilor în format Drepturile Omului (CM-DH) dedicată supravegherii executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului

Delegația Ministerului Justiţiei condusă de Olivia-Diana MORAR, secretar de stat, a participat la reuniunea din 3 martie de la Strasbourg a Comitetului Delegațiilor Miniștrilor în format Drepturile Omului (CM-DH) dedicată supravegherii executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, prezidată de domnul Panayiotis Beglitis, reprezentantul permanent al Greciei pe lângă Consiliul Europei.

Reprezentanta Ministerului Justiției a subliniat progresele înregistrate de autoritățile române în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș împotriva României și în grupul de cauze Bragadireanu, vizând îmbunătățirea sustenabilă a condițiilor de detenție.

Majoritatea delegațiilor interveniente au apreciat angajamentul ferm al autorităților române de a continua măsurile necesare pentru executarea hotărârii-pilot Rezmiveș, precum și elementele de progres substanțial înregistrate de la ultima reuniune CM-DH din decembrie 2019: procesul în curs de ocupare a posturilor din sistemul de probațiune și inițierea demersurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul penitenciar, optimizarea redistribuirii efectivelor de deținuți între unitățile penitenciare, asigurarea accesului la activități în afara celulei, precum și diversificarea demersurilor recuperative pentru a sprijini reintegrarea acestora în societate.

În urma angajamentului exprimat și a progreselor înregistrate de autoritățile române, emiterea unei rezoluţii critice la adresa sistemului penitenciar din România a fost pentru a doua oară amânată, iar prin decizia de recomandare adoptată de CM-DH s-a agreat a se avea în vedere eventuala adoptare a unei rezoluții interimare în cazul în care nu vor fi înregistrate progrese tangibile până cel târziu în decembrie 2020.

Secretarul de stat Olivia-Diana MORAR a fost asistat la dezbateri de E.S. ambasadorul Răzvan RUSU, reprezentantul permanent al României pe lângă Consiliul Europei, agentul guvernamental al României pentru CEDO, Oana EZER, precum și de o echipă de experţi din cadrul Ministerului Justiţiei, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Afacerilor Externe.

Explicație foto: Diana Morar, secretar de stat în Ministerul Justiției împreună cu Panayiotis Beglitis, reprezentantul permanent al Greciei pe lângă Consiliul Europei