Print

Participarea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la întâlnirea cu delegația SPD Germania din partea Grupului politic S&D

În data de 7 februarie 2018, intervalul orar 10.00 - 11.00, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, s-au întâlnit cu o delegație formată din reprezentanți ai  SPD Germania din partea Grupului politic S&D, delegație condusă de doamna Constanze Krehl.

În cadrul reuniunii, ministrul justiției a dezvoltat parcursul legilor de modificare și completare a  Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,  Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și  Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum și rolul Comisiei de la Veneția. Astfel, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER a precizat faptul că recomandările Comisiei de la Veneția sunt invocate în deciziile Curții Constituționale a României,   acestea fiind standarde pe care Curtea Constituțională a României le are în vedere în controlul de constituționalitate. De asemenea, ministrul justiției a expus propunerile de modificare a legilor penale, menționând proiectele elaborate pentru  a transpune în legislația națională a Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale și a Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, precum  și  pentru a pune în acord dispozițiile din coduri cu deciziile  Curții Constituționale a României de constatare a neconstituționalității. Un alt subiect abordat în întâlnire l-a reprezentat cadrul constituțional și legal privind procedura legislativă în România.