Print

Participarea ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, la reuniunea Biroului Grupului Politic S&D

În data de 6 februarie 2018, intervalul orar 17.10-18.00, domnul prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției și doamna conf. univ. dr. Marieta SAFTA, secretar de stat, au participat, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, Franța, la reuniunea Biroului Grupului Politic S&D.

În cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a  evoluțiilor legislative din România, cu referire specială la parcursul legilor de modificare și completare a   Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,  Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și  Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. A fost detaliată  procedura legislativă, marcându-se faptul că procesul de modificare a acestor legi a  început în anul 2015, cu implicarea Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, a tuturor actorilor relevanți în acest proces, s-au prezentat instrumentele constituționale prevăzute de legislația română,  controlul de constituționalitate cu privire la cele trei legi, reglementarea efectelor deciziilor Curții Constituționale, respectiv obligația Parlamentului de a pune în acord dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale cu deciziile Curții.

În continuare, ministrul justiției a răspuns întrebărilor membrilor Biroului, care au vizat reacția și evaluarea ministrului justiției în privința declarațiilor critice la adresa României, rolul Comisiei de la Veneția, cu referire la legile justiției, rolul președintelui statului în cadrul procedurilor constituționale de adoptare a legilor, dar și din perspectiva legilor justiției, relația dintre serviciile secrete și magistrați în reglementarea dată de noul pachet legislativ, garații, din perspectiva aceluiași pachet legislativ, ale neimplicării politicului în numirea și activitatea magistraților.

Ministrul justiției a răspuns  întrebărilor adresate, dezvoltând  prevederile vizând cadrul constituțional din România și ale legilor justiției vizate. Ministrul Justiției a subliniat că acțiunea Parlamentului, a tuturor autorităților, este limitată de prevederile Constituției, iar controlul de constituționalitate reprezintă  garanția respectării acestor limite.