Print

Precizări ale Ministerului Justiției cu privire la hotărârea pronunțată în data de 16.07.2020 de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-549/18

Pentru corecta informare a opiniei publice în ceea ce privește atribuțiile Ministerului Justiției în procedurile legate de transpunerea Directivei 2015/849/UE în legislația națională a României, facem următoarele precizări :

  • Directiva trebuia transpusă în legislația națională a României până la data de 26 iunie 2017.
  • La data de 31.05.2018, proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost aprobat de Guvern și a fost înaintat către Parlamentul României pentru dezbatere în procedură de urgență.
  • Proiectul de lege a fost adoptat, cu amendamente, de Senat, la data de 24.09.2018 și de către Camera Deputaților la data de 24.10.2018, iar după reexaminare, a fost adoptată de către Senat în data de 18.03.2019 și de către Camera Deputaților în data de 26.06.2019.
  • Legea a fost promulgată de către Președintele României, devenind Legea nr. 129/2019.