Print

Precizări cu privire la Raportul Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO)

În cadrul reuniunii plenare din perioada 19 – 23 martie 2018, GRECO a adoptat Raportul ad-hoc privind România, în temeiul procedurii prevăzute de Regula 34 din Regulile de procedura ale GRECO. Aceasta a avut ca temă modificările aduse legilor justiției. Autoritățile române au primit raportul în data de 28 martie 2018, acesta urmând a fi tradus în limba română și înaintat Guvernului pentru a autoriza publicarea. Potrivit Regulilor 34 par. 3 și 35 din Regulile de Procedură ale GRECO, informațiile conținute în rapoarte sunt confidențiale, până la data publicării. Precizăm faptul că, până în prezent, a fost autorizată publicarea tuturor rapoartelor de evaluare și de conformitate adoptate de GRECO cu privire la România.
În acest context, menționăm faptul că ministrul justiției, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, a semnat Memorandumul adresat Guvernului prin care se solicită autorizarea publicării raportului.