Print

Precizări privind răspunsul Ministerului Justiției la interpelarea domnului deputat Varujan VOSGANIAN privind relocarea Penitenciarului de Maximă Siguranță Iași

În data de 4.06.2018 a fost înregistrată la Ministerul Justiției interpelarea domnului deputat Varujan VOSGANIAN, privind relocarea Penitenciarului de Maximă Siguranță Iași.

Având în vedere obiectul interpelării, Ministerul Justiției a solicitat informații Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP).

Răspunzând solicitării, ANP a precizat faptul că, ,,având în vedere investițiile deja efectuate sau în curs de derulare la Penitenciarul Iași, apreciem că relocarea acestuia nu se impune” ( Nota de răspuns nr.49.178/20.06.2018 ), însă, „în măsura în care ar apărea oportunitatea construirii unui nou penitenciar într-o zonă limitrofă Municipiului Iași, conform standardelor în domeniu și cu o capacitate de cazare care să nu diminueze capacitatea totală de cazare a sistemului penitenciar, Administrația Națională a Penitenciarelor își exprimă disponibilitatea susținerii acestui demers” (Nota de răspuns nr.7873/11.06.2018).

Din cele două concluzii citate rezultă că Administrația Națională a Penitenciarelor susține faptul că, în măsura în care apare oportunitatea construirii a încă unui penitenciar, care să îndeplinească standardele în materie, Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași ar putea fi relocat. Acest lucru rezultă din nevoia imediată de a dispune de o capacitate de cazare corespuzătoare. Numai după construirea unui nou penitenciar se poate pune în discuție închiderea actualului amplasament.

De altfel, Ministrul Justiție a accentuat de multe ori acest aspect în luările publice de poziție pe care le-a avut.

Ministerul Justiției susține orice demers, inclusiv unul care sa aibă la bază o soluție de tipul Parteneriatului Public-Privat, în măsura în care poate conduce, în condiții de eficiență financiară, la îndeplinirea standardelor europene de detenție și în deplin acord cu necesitățile de dezvoltare urbană a Municipiului Iași.

Astfel, având în vedere cele mai sus menționate, răspunsul la interpelare a fost întocmit și înaintat, la data de 20.06.2018, Ministerului pentru Relația cu Parlamentul, în vederea transmiterii domnului deputat Varujan VOSGANIAN, putând fi consultat pe pagina de web a Camerei Deputaților: http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=53077&idl=1.

          După cum se poate constata, răspunsul la interpelare este semnat de doamna secretar de stat Sofia Mariana MOȚ, pentru doamna secretar de stat conf.univ. dr. Marieta SAFTA, conform ordinului de înlocuire aprobat de Ministrul Justiției.