Print

Precizări referitoare la acuzațiile Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor la adresa ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER

În contextul apariției în presă a unor acuzații formulate de Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor la adresa ministrului justiției, prof.univ.dr. Tudorel TOADER, pentru corecta informare a opiniei publice, transmitem următoarele:
• în cazul federațiilor sindicale legea impune efectuarea anumitor înregistrări, fiind aplicabile prevederile art. 42 – 50 din Legea dialogului social nr. 62/2011, aplicabile și în cazul unor modificări ulterioare ale statutului, respectiv schimbările din compunerea organului executiv de conducere;
• în esență, împuternicitul special al federației are obligația să depună la tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul aceasta o cerere pentru înregistrarea schimbării în componența organului executiv de conducere, hotărârea putând fi atacată cu apel;
• tribunalul este obligat să tina un registru special al federațiilor, confederațiilor sindicale şi uniunilor sindicale teritoriale ale acestora, în care vor fi înscrise inclusiv modificările din statut, ori, după caz schimbările din compunerea organului executiv de conducere al organizației sindicale;
• înscrierea în registrul special se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, iar certificatul de înscriere a modificărilor este comunicat federației în termen de 5 zile de la înscriere;
• până la rămânerea definitivă a hotărâri de admitere a cererii de înregistrare a modificărilor, acestea nu sunt validate, iar în lipsa hotărârii definitive, nu poate fi efectuată înscrierea modificărilor privind organele de conducere ale federației și emis certificatul de înscriere.
În contextul în care periodic sunt organizate întâlniri cu organizații sindicale, raportat la faptul că, există între diversele organizații sindicale contestări în plan juridic, ministrul justiției, prof.univ.dr. Tudorel Toader, a ridicat problema referitoare la admiterea de către instanta de judecată competentă a modificărilor operate în structura organelor de conducere și, corelativ, înscrierea mențiunilor necesare în Registrul special al federațiilor si confederațiilor sindicale ținut de către Tribunalul București.
Precizăm că până la data de 24.05.2018 (inclusiv) nu a fost prezentată o hotărâre definitivă de admitere a cererii de înregistrare a schimbărilor din conducerea Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor (FSNAP), și cu atât mai puțin, un certificat de înscriere a acestor modificări, pentru a se atesta calitatea de reprezentant al federației.