Print

Preluarea de către Ministerul Justiției a Președinției Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar

Ministerul Justiției a preluat joi, 25 iunie a.c., Președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar (CNDIU), pe durata următorului an.

Evenimentul a avut loc la sediul Ministerului Apărării Naționale, cu ocazia sesiunii ordinare a CNDIU.

Preluarea președinției Comisiei de către Ministerul Justiției reprezintă o oportunitate pentru a dezvolta atât dimensiunea juridică ce ține de implementarea și aplicarea dreptului internațional umanitar, cât și dimensiunea programatică, ce ține de viziunea României față de acest subiect.

Ministerul Justiției își propune o abordare ambițioasă a Președinției sale în cadrul CNDIU și are în vedere următoarele:

  • sesizarea Parlamentului cu un proiect de Lege privind cooperarea judiciară dintre România şi Curtea Penală Internațională;
  • elaborarea și promovarea unei noi strategii privind dreptul internațional umanitar, precedenta datând din anul 2007;
  • dezvoltarea capacității Comisiei de a îndeplini sarcinile Comitetului consultativ prevăzut de Rezoluția a II-a a Conferinței de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat;
  • creșterea gradului de diseminare a dreptului internațional umanitar în societatea civilă, inclusiv prin programul de educație juridică în școli și licee și informarea publicului cu privire la activitatea Ministerului Justiției în cadrul Comisiei, dar și cu privire la activitatea Comisiei în sine;
  • elaborarea unui Ghid de drept internaţional pe înţelesul tuturor, care să conţină elemente fundamentale din practica dreptului internaţional umanitar şi un ansamblu esenţial de cutume aplicabile de către cetăţenii care intră sub incidenţa dreptului internaţional umanitar. Acesta ar putea fi utilizat în exerciţiul de generalizare a introducerii în curricula universitară a disciplinei Drept internaţional umanitar;

Informații de background:

Comisia Națională de Drept Internațional Umanitar este un organ consultativ al Guvernului, fără personalitate juridică, care a fost înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 420/29.03.2006, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce revin României în baza tratatelor internaționale din domeniul dreptului umanitar.

Comisia este formată din câte un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Din partea Ministerului Justiției, președinția CNDIU va fi asigurată de secretarul general al ministerului, doamna Elena Petrașcu.