Print

 

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Priorități și evenimente

România  își propune derularea unei președinții eficiente,  orientată spre rezultate. Activitatea noastră se va înscrie într-un efort coerent de urmărire a obiectivului de consolidare a UE.

În general, în domeniul justiției, continuarea dezvoltării cooperării judiciare rămâne esențială pentru consolidarea Spațiului de Libertate, Securitate și Justiție. O politică europeană solidă în domeniul justiției va contribui la securitatea și creșterea economică în beneficiul cetățenilor și al mediului de afaceri.

Principiile directoare rămân aceleași:

-  respect pentru valorile comune, drepturile și libertățile fundamentale și statul de drept;

-  respect pentru diferitele tradiții și sisteme juridice ale statelor membre;

- continuarea consolidării încrederii reciproce între sistemele de justiție ale statelor membre.

În planul justiției civile:

 • Obiectivul general pe care îl urmărim este acela de a facilita viața cetățenilor și a mediului de afaceri prin consolidarea recunoașterii reciproce și executării deciziilor și a hotărârilor în materia dreptului familiei și în materie civilă și comercială cu implicații transfrontaliere.
 • Îmbunătățirea cadrului juridic pentru a proteja mai bine interesele superioare ale copilului prin consolidarea normelor răspunderii părintești în cazurile transfrontaliere, precum și a aspectelor civile ale răpirii internaționale de minori (Bruxelles II bis reformare) reprezintă o prioritate a mandatului nostru. De aceea, urmărim atingerea unui acord politic cu privire la ansamblul propunerii pe perioada deținerii Președinției.
 • Suntem deosebit de interesați în aprofundarea cooperării judiciare în domeniul dreptului procesual civil internațional prin intermediul următoarelor propuneri: legea aplicabilă efectelor față de terți ale cesiunii de creanță; modernizarea cadrului juridic cu privire la comunicarea documentelor și obținerea de probe (revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1393/2007 și a Regulamentului (CE) 1206/2001).
 • Pe fondul evoluțiilor recente marcate de creșterea economică din Europa, de sporirea investițiilor și a posibilităților de ocupare a forței de muncă pe piața unică, de prevenirea acumulării de credite neperformante și reducerea barierelor în calea circulației transfrontaliere a capitalurilor, este importantă garantarea faptului că întreprinderile viabile și antreprenorii aflați în dificultate financiară au acces la proceduri eficiente de restructurare preventivă și a doua șansă, asigurându-se o abordare echilibrată pentru protejarea intereselor legitime ale creditorilor, debitorilor, angajaților și societății în general. În acest sens, vom susține finalizarea procedurii legislative (definitivarea versiunilor lingvistice și adoptarea propunerii de directivă, astfel cum a rezultat din trialog).
 • În domeniul dreptului contractelor, Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va depune eforturi pentru parcurgerea etapei finale a negocierilor privind Propunerea de Directivă referitoare la vânzările de bunuri, precum și privind propunerea de Directivă referitoare la contractele de furnizare de conținut digital.

În planul justiției penale:

 • Cele două propuneri legislative privind probele electronice reprezintă principalele priorități legislative în domeniul dreptului penal în mandatul Președinției române. PRES RO își propune avansarea cât mai mult a negocierilor asupra propunerii de Regulament privind ordinele europene de furnizare și conservare a probelor electronice în materie penală și atingerea abordării generale asupra propunerii de Directivă privind stabilirea unui cadru juridic armonizat pentru desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii probelor în procedurile penale.
 • Operaționalizarea deplină a Parchetului European (EPPO) în luna noiembrie 2020, cu resurse umane și financiare adecvate, necesită parcurgerea mai multor etape în prima jumătate a anului 2019. În acest scop, Președinția Română a Consiliului va urmări îndeaproape acest dosar, având ca obiectiv numirea procurorului-șef în primăvara anului 2019 și instituirea Colegiului EPPO în cadrul calendarului prevăzut. În timpul PRES RO,  obiectivul este ajungerea la un acord între PE și CONS privind persoana care urmează a fi numită în funcția de procuror-șef european și demararea procedurilor de numire a procurorilor europeni.
 • O prioritate majoră este aceea de a consolida încrederea reciprocă între autoritățile judiciare ale statelor membre pentru a îmbunătăți aplicarea practică a instrumentelor de recunoaștere reciprocă, în special a Deciziei-cadru a Consiliului 2002/584/JAI privind Mandatul European de Arestare și procedurile de predare între statele membre și a Deciziei-cadru a Consiliului 2008/909/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană. Obiectivul este acela de a se asigura un just echilibru între drepturile fundamentale și recunoașterea reciprocă, evitându-se impunitatea infractorilor.
 • Îmbunătățirea sinergiilor dintre Rețeaua Judiciară Europeană, Rețeaua punctelor de contact cu  privire la persoane vinovate de genocid, Rețeaua JIT, Rețeaua Judiciară Europeană privind Criminalitatea Informatică și între aceste rețele și Eurojust va reprezenta un obiectiv complementar, fiind vorba despre mecanisme importante pentru consolidarea și facilitarea cooperării judiciare în materie penală.

Priorități cu caracter orizontal:

 • Subsecvent adoptării Strategiei e-Justiție 2019-2023 și a Planului de acțiune aferent, PRES RO își propune demararea acțiunilor concrete pentru punerea în practică a măsurilor prevăzute în documentele strategice, susținând astfel dezvoltarea și promovarea e-justiției europene.
 • Crearea unui cadru mai bun pentru protecția avertizorilor. PRES RO va depune eforturi în vederea demarării și finalizării trialogurilor în semestrul I al anului 2019, în actualul mandat al Parlamentului European.

Comunicate

Galerie foto/video

Consiliul Justiție și Afaceri Interne – declarația de presă a ministrului justiției, Tudorel TOADER

Principalele subiecte dezbătute la Consiliul Justiție și Afaceri Interne – sesiunea justiție, 8 martie 2019


 Consiliul Justiție și Afaceri Interne – sesiunea justiție, 8 martie 2019

Copyright: Uniunea Europeană/European Union

Conferința „Justiția penală în spațiul cibernetic” – 26-27 februarie 2019

Participarea domnului Tudorel TOADER, ministrul justiției, la reuniunea Consiliului Justiție și Afaceri Interne și preluarea Președinției acestei formațiuni a Consiliului începând cu 1 ianuarie 2019, 7 decembrie 2018