Print

Principalele rezultate – Consiliul Justiție și Afaceri Interne, sesiunea justiție, 8 martie 2019

Probele electronice

Consiliul a convenit asupra poziției sale în ceea ce privește directiva privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale. Directiva în chestiune face parte dintr-un pachet prin care se urmărește îmbunătățirea accesului transfrontalier la probele electronice prin instituirea unui cadru juridic prin care ordinele judecătorești să poată fi adresate direct furnizorilor de servicii care își desfășoară activitatea în UE.

Consiliul a purtat dezbateri și cu privire la mandatele necesare pentru negocierea celui de al doilea protocol adițional la Convenția de la Budapesta și a unui acord între UE și SUA privind facilitarea accesului la probele electronice. Mandatele în cauză sunt esențiale pentru completarea pachetului legislativ referitor la probele electronice, în vederea asigurării unui acces rapid și eficace la probele electronice stocate în afara UE. Miniștrii au oferit orientări generale și politice pentru ghidarea lucrărilor la nivel tehnic și pentru adoptarea ulterioară a mandatelor în cursul președinției române.

"Autoritățile noastre din domeniul justiției și al aplicării legii au nevoie de un acces eficace și mai rapid la probele electronice în cadrul procedurilor penale. Ca să ne asigurăm că ne atingem obiectivele, acționăm acum pe două fronturi: în interiorul UE, prin introducerea de noi norme pentru ca ordinele să fie adresate direct furnizorilor de servicii, și în afara UE, prin purtarea de discuții cu principalii actori, în special cu SUA, în vederea unor acorduri prin care comunicarea reciprocă de probe electronice să devină mai rapidă și mai sigură."

Tudorel Toader, ministrul român al justiției

Dosare legislative care urmează să fie adoptate în săptămânile viitoare

Președinția a informat Consiliul cu privire la dosarele legislative în cazul cărora s-au obținut acorduri politice și care vor fi adoptate definitiv înainte de încheierea actualei legislaturi. Se numără printre acestea directiva privind fraudele mijloacelor de plată, altele decât numerarul, directiva privind conținutul digital și directiva privind vânzarea de bunuri.