- Ministerul Justitiei - http://www.just.ro -

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public

Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public [1]

Evidența cauzelor CEDO în care reclamanții au invocat neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public, iar CEDO a constatat conformitatea cu Convenția [2]

Evidența grupului de cauze CEDO privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public (Grupul Săcăleanu) [3]