Print

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele necesare soluţionării cererii, prin oricare dintre următoarele modalităţi:

 • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
 • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

V.A. Acte necesare

a) în cazul autorizaţiei deteriorate sau pierdute:

 1. Cerere (VEZI MODEL CERERE ELIBERARE DUPLICAT)
 • original
 1. Declaraţie pe propria răspundere privind motivul formulării cererii (deteriorarea/pierderea autorizaţiei)
 • original

N.B. NU este necesară autentificarea declaraţiei de către un notar public.

Declaraţia poate fi făcută şi în cuprinsul cererii de la pct. 1.

 1. Dovadă a achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei
 • original
 1. Anunţ de declarare a nulităţii autorizaţiei de interpret şi traducător
 • original / fotocopie

N.B. Anunţul va avea următorul conţinut, adaptat în funcţie de motivul invocat (deteriorare / pierdere):

„Deteriorată/pierdută Autorizaţia de interpret şi traducător nr./zz.ll.aaaa, eliberată de Ministerul Justiţiei. O declar nulă.”

Anunţul se publică într-un cotidian de largă circulaţie.

b) în cazul autorizaţiei furate:

 1. Cerere (VEZI MODEL CERERE ELIBERARE DUPLICAT)
 • original
 1. Dovadă a achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei
 • original
 1. Anunţ de declarare a nulităţii autorizaţiei de interpret şi traducător
 • original / fotocopie

N.B. Anunţul va avea următorul conţinut, adaptat în funcţie de motivul invocat (deteriorare / pierdere):

„Furată Autorizaţia de interpret şi traducător nr./zz.ll.aaaa, eliberată de Ministerul Justiţiei. O declar nulă.”

Anunţul se publică într-un cotidian de largă circulaţie.

 1. Reclamaţia depusă la poliţie
 • copie certificată pentru conformitate cu originalul.

 V. B. Termen de soluţionare

 • 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct. V.A.

 V. C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (autorizaţia/adresă solicitare acte în completare)

 • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă);
 • e-mail la adresa de poștă electronică indicată de către solicitant (în cazul adreselor de completare a cererii).