Print

Procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea de carburant auto (benzină fără plumb-cifră octanică minimum 95)

Direcția Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, București, vă invită să participați la procedura de licitație deschisă pentru achiziționarea de carburant auto (benzină fără plumb-cifră octanică minimum 95). Documentația aferentă achiziției poate fi accesată prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții Publice - SEAP la adresa de internet (URL) www.e-licitatie.ro, anunț de participare nr. 170640.