Print

Achizitie servicii de traducere în/din limba turcă, cod CPV 79530000-8 9 (reluare procedura)

Referitor la: invitaţie de participare la procedura de ’’negociere fără publicare prealabilă’’ – RELUARE PROCEDURĂ

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de ‘’negociere fără publicare prealabilă ’’, conform art. 104 alin (1) lit a) din Legea nr.98/2006 privind achizițiile publice, având ca obiect atribuirea unui contractavând ca obiect “servicii de traducere în/din limba turcă, cod CPV 79530000-8 ”
1. Sursele de finanţare a achiziţiei care urmează să fie efectuată : bugetul de stat;
2. Limba de redactare a ofertei : limba română;
3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la termenul limită de primire a ofertelor;
4. Criteriul utilizat pentru achiziţia serviciilor sus menţionate : cel mai bun raport calitate- preț” . Oferta se va face în lei, fără TVA.

Invitatie de participare | Formulare Negociere | Documentatie atribuire

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel.037.204.1115 – Serviciul Achiziţii Publice, e-mail achizitiipublice@just.ro