Print

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea, însoţită de documentele doveditoare ale motivului de suspendare prin oricare dintre următoarele modalităţi:

Program depunere acte la registratură

VI.A. Acte necesare

  1. Cerere (VEZI MODEL CERERE RECTIFICARE AUTORIZAŢIE)
  • original / document scanat
  1. Act doveditor al erorii materiale (dacă este cazul)
  • fotocopie / document scanat 

VI.B. Termen de soluţionare 

  • 30 zile de la data depunerii cererii.

 VI. C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (autorizaţia rectificată).

  • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)

NB: Se va solicita tribunalului în a cărui evidenţă este luat interpretul şi traducătorul autorizat înscrierea menţiunii privind înregistrarea conform art. 61 alin. (1) din Legea nr. 178/1997.