Print

Se aplică procedura de la PCT. I - Procedura autorizării interpreţilor şi traducătorilor

N.B. Solicitantul va menţiona, în mod expres, în cererea de autorizare, că este autorizat pentru una sau mai multe limbi străine, menţionând numărul autorizaţiei eliberate anterior.

În soluţionarea cererii, Ministerul Justiţiei va elibera o singură autorizaţie pentru toate limbile străine.

Vă rog să vă asiguraţi că la această pagină va fi publicată procedura autorizării (şi îndreptaţi eroarea din link „autarizarii”). Dacă se modifică locaţia procedurii, vă rog să înlocuiţi link-ul în mod corespunzător. Mulţumesc.