Print

Procedura de selecție a șase raportori – termen prelungit până în 15.12.2017 ora 11.00

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod fiscal 4265841, tel./fax. 037204.1115/1114 în calitate de autoritate contractantă, anunță lansarea procedurii de selecție a 6 raportori români (câte unul pentru fiecare atelier/zi) în vederea desfășurării corespunzătoare a atelierelor de lucru şi pentru sintetizarea aspectelor teoretice şi practice ce vor fi discutate în cadrul acestora, potrivit fișei de proiect - „Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil” și vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț – cod CPV 79530000-8

Invitatie | Caiet de sarcini | Formular oferta | Erata decalare termen