Print

Procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă ’’ pentru achizitie servicii de traducere in /din limba turca

Ministerul Justiţiei cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 4265841, în calitate de autoritate contractantă, organizează procedura de:‘’negociere fără publicare prealabilă ’’, potrivit art. 68 coroborat cu art.104, alin.(1), lit.a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul contractului constă în traducerea, din/în limba turcă  în/din limba română a unui număr de aproximativ 350 pagini care să acopere necesarul de servicii pentru o perioadă de maxim 3 luni de la data semnării contractului, dar nu mai mult de  31.12.2018.

Oferta dumneavoastră financiară va conține tarifele reglementate de *Legea nr.178/1997, OMJ nr.772/C/2009 şi OMFP nr. 414/2009, precum și formatul paginii.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu lua în calcul  ofertele care nu respectă legislația incidentă, menționată în documentația atașată.

Data limită pentru transmiterea ofertei preliminare :  26.09.2018, orele 13.00/ Registratura Generală.

Invitatie | Documentatie de atribuire