Print

Depunere cerere

Solicitantul va depune cererea prin oricare dintre următoarele modalităţi:

  • prin intermediul poştei/curierului (nu este necesară indicarea unei persoane de contact);
  • personal/prin persoană delegată (nu este necesară prezentarea unei procuri) - la registratura Ministerului Justiţiei.

Program depunere acte la registratură

 VII. A. Acte necesare

Cerere (VEZI MODEL CERERE ÎNCETARE AUTORIZAŢIE)

  • original / document scanat

N.B. În cerere se va solicita încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat / încetarea autorizării (nu „anularea” sau „închiderea activităţii”).

N.B. NU se plăteşte taxă judiciară de timbru.

VII. B. Termen de soluţionare:  30 zile de la data depunerii cererii

VII. C. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei (ordin încetare calitate)

  • scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la adresa indicată de solicitant în cerere(domiciliu, reşedinţă sau altă adresă)