Print

act-iac-icon

 

Interpreți și traducători autorizați

atentie

-   Legislaţie:

 

 

- Legislaţie:

- Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
- Ordinul nr. 606/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European
- OMJ nr. 1813/2008 privind Regulamentul privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând SEE

 

Notari

-   Legislaţie:

Experți judiciari

-   Informaţii privind dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar

-   Legislaţie

Notă - cifrele „0-0” de la rubrica „Autorizaţie” semnifică faptul că persoanele sunt autorizate de CECCAR/Camera Consultanţilor fiscali sau sunt specialişti.

Executori judecătorești

-   Legislaţie:

Experți criminaliști

Operatori autorizați ai A.E.G.R.M.