Print

act-iac-icon

 

Interpreți și traducători autorizați

-   Legislaţie:

Consilieri juridici

Legislaţie:

 

Notari publici

-   Legislaţie:

Experți tehnici judiciari

-   Legislaţie

Notă - cifrele „0-0” de la rubrica „Autorizaţie” semnifică faptul că persoanele sunt autorizate de CECCAR/Camera Consultanţilor fiscali sau sunt specialişti.

Experți criminaliști

Executori judecătorești

-   Legislaţie:

Operatori autorizați ai Registrului Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)