Print

Proiect de lege pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de procedură penală, precum și pentru completarea art. 79 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de procedură penală, precum și pentru completarea art. 79 din Legea  nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Prin proiect se realizează transpunerea unor prevederi ale Directivei 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (Directiva confiscarea).

 Proiect de lege Expunere de motive Directiva 42

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucureşti sau la adresa de e-mail dean@just.ro , până la data de 15 septembrie 2016.