Print

Proiect de Lege privind finanţarea activității Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, însoțit de expunerea de motive.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Expunere de motive | Proiect lege finantare