Print

Proiect de Lege privind protecția avertizorilor în interes public – Update 01.04.2021

UPDATE 01.04.2021 – organizare dezbatere publică privind proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public

Anunț dezbatere publică

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind protecția avertizorilor în interes public.

Proiect de lege  |  Expunere de motive |

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise pe cale electronică la adresa de e-mail dean@just.ro în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării.