Print

Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare și Referatul de aprobare.

1. Proiect de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare

Proiect de Ordin

2. Anexe
2.1. Formulare avize de ipotecă

2.2. Formulare avize fiducie

2.3. Formulare avize specifice

2.4. Formulare avize ipotecă Creanțe securitizate

2.5. Formulare avize ipotecă Obligațiuni ipotecare

3. Referatul de aprobare

Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiției - str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, București - sau la adresa de e-mail dsc@just.ro.